کلیدهای دهگانه موفقیت برای درخشیدن در محل کار

Kilid_Moafaghiat_Business_Patogh69_ir

۸ ساعت، حداقل زمانی است که هر یک از ما در محیط کار سپری می‌کنیم به عبارت روشن تر بخشی از زندگی ما در محیط کار و در کنار همکارانمان می‌گذرد. پس کار و پیشه ما علاوه بر منبع درآمد مشخص کننده سبک زندگی مان هم هست. درخشش و موفقیت در محل کار، هم در عرصه اجتماعی اهمیت دارد و هم در پذیرش اجتماعی مان تاثیر گذار است.


منبع : http://patogh69.ir

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه شما

گوگل یاهو!