چهارشنبه نشست خبری قلعه نویی و گل محمدی

سازمان لیگ برنامه نشست خبری پیش از مسابقه سرمربیان تیم ها در هفته بیست و هشتم لیگ برتر را اعلام کرد. بر طبق این برنامه چهارشنبه ۶ فروردین ۱۳۹۳ ساعت ۱۳ اولین نشست خبری قلعه نویی و گل محمدی در سال جدید خواهد بود.


دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه شما

گوگل یاهو!