وقتی بازیکن پرسپولیس خواننده شد!

Reza_Haghighi_Khanande_Shod_Patogh69_ir

گفته شده در اتوبوس، اکثر بازیکنان خواب بودند ولی حقیقی که دچار بی خوابی شده بوده، برای اینکه بازیکنان را اذیت کند زیر آواز می‌زد تا با این شیوه نگذارد دیگر بازیکنان هم بخوابند!


منبع : http://patogh69.ir

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه شما

گوگل یاهو!