قبل از خواب به این موارد حتما فکر کنید

Sleep_Patogh69_ir

پس از یک روز پر مشغله که با اتفاقات تلخ و شیرینی همراه بوده است، همیشه شب هنگام، پیش از آنکه به خواب فرو روید، فرصتی مناسب است برای اندیشیدن و تجزیه و تحلیل حوادثی که رخ داده، برای مرور رفتارها و کردارتان در برابر دیگران.


منبع : http://patogh69.ir

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه شما

گوگل یاهو!