عکس همسر چینی ارسطو در پایتخت ۳

http://www.mahstar.ir/wp-content/uploads/2014/03/seryal-paytakht-3.jpg

به گزارش سه فا ارسطو در پایتخت یک و دو موفق به ازدواج نشد ! در پایتخت سه حال او به یک راننده بین المللی تبدیل شده است که به کشورهای خارج سفر می کند و در همین سفر ها  با یک دختر چینی آشنا شده و ازدواج کرده ….


دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه شما