عکس داماد ایرانی جان کری به همراه دخترش

John_Kerry_Va_Damad_Irani_Patogh69_ir

داماد ایرانی الاصل جان کری دکتر بهروز والاناهید است. نام آمریکایی کوچک او برایان است و نام پزشکی او برایان ناهید، در اکتبر سال ۲۰۰۹، با خانم دکتر ونسا برادفورد کری دختر کوچک جان کری ازدواج کرد. این زوج پزشک اکنون فرزند نیز دارند.

منبع : http://patogh69.ir


دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه شما