شروع فصل چهارم سریال حریم سلطان

http://20ist.com/wp-content/uploads/2012/12/soltan_20ist-com.jpg

به گزارش سه فا فصل چهارم و فصل آخر این سریال از ۱۷ فرورودین ماه هر شب ساعت ۲۳ بخض خواهد شد


دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه شما