سرقت لکسوس از دفتر فتح الله زاده

ماجرا از این قرار بود که خودروی لکسوس گرانقیمتی که به طور امانی در ساختمان فتح الله زاده قرار داشت،توسط فردی که ماسک به صورت داشت به سرقت رفت.این فرد ظاهرا برای دادن آگهی به ساختمان مطبوعاتی فتح الله زاده مراجعه کرده بود اما این خودروی گرانقیمت را به سرقت برد.

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه شما

گوگل یاهو!