دویدن یا شنا کردن؟ مسئله این است!

Swimming_Running_Patogh69_ir

در کل دویدن بیشتر از شنا کردن چربی می‌سوزاند، چرا که دویدن نسبت به شنا کردن، عضلات چربی سوز و کالری مصرف کن بیشتری را به کار می‌اندازد و می‌سازد، باعث می‌شود قلبتان تندتر بزند، و فعالیت داشتن در هوای آزاد نسبت به فعالیت در آب، برای مدت زمان بیشتری سوخت و ساز بدنتان را بالا می‌برد.


منبع : http://patogh69.ir

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه شما

گوگل یاهو!