دانلود بازی خاطره انگیز ایران و اسکاتلند در جام جهانی ۱۹۷۸ آرژانتین/ویدئو گل ها و خلاصه بازی

جام جهانی ۱۹۷۸ و بازی خاطره انگیز ایران و اسکاتلند: هنرنمایی ایرج دانایی فرد و ناصر حجازی در جام جهانی ۱۹۷۸ آرژانتین که هیچ گاه از خاطر ایرانیان پاک نخواهد شد. بازی در نهایت با گل به خودی اسکندریان و گل زیبای دانایی فرد که از زاویه ای بسته زده شد ۱ بر ۱ مساوی …


دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه شما

گوگل یاهو!