دانلود آهنگ تیتراژ آخر سریال پایتخت ۳

دانلود آهنگ تیتراژ آخر سریال پایتخت ۳ باصدای سید مطلب و سید حسن حسینی

دانلود آهنگ یار نارنجی سید مطلب و سید حسن حسینی

دانلود آهنگ تیتراژ آخر سریال پایتخت 3

متن آهنگ تیتراژ پایانی سریال پایتخت ۳

غریبی سخت منو دلگیر داره
یار نارنجی جونم گل جامه نارنجی جونم
فلک بر گردنم زنجیر داره
یار نارنجی جونم گل جامه نارنجی جونم
فلک از گردنم زنجیر بردار
یار نارنجی جونم گل جامه نارنجی جونم
که غربت خاک دامن گیر داره
یار نارنجی جونم گل جامه نارنجی جونم
آی یار نارنجی جونم گل جامه نارنجی جونم

دانلود تیتراژ پایانی سریال پایتخت ۳ با صدای سید مطلب و سید حسن حسینی

میسوزم مثل شمعی نیمه شب
یار نارنجی جونم گل جامه نارنجی جونم
دل مو غم داره غمخوار نداره
یار نارنجی جونم گل جامه نارنجی جونم
آی یار نارنجی جونم گل جامه نارنجی جونم
مسلمانان غریبی مفلسم کرد
یار نارنجی جونم گل جامه نارنجی جونم
طلا بودم که نقره خالصم کرد
یار نارنجی جونم گل جامه نارنجی جونم
آی یار نارنجی جونم گل جامه نارنجی جونم


دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه شما

گوگل یاهو!