حاشیه دیدار استقلال و نفت تهران ۴

تونی کاروالیو که در نیمه اول به جای غلام‌نژاد وارد زمین شده بود در دقیقه ۷۳ با بوبکر کبه تعویض شد که از این مسئله بسیار ناراحت بود و سر خود را تکان می‌داد. *در صحنه‌ای خسرو حیدری و تونی کاروالیو با یکدیگر پاس‌کاری می‌کردند که پاس حیدری را کاروالیو نتوانست جمع کند به همین …


دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه شما

گوگل یاهو!