۵۶ میلیون تومان برای دختر دچار سوختگی


( 56 میلیون تومان ) 560.000.000 ریال

برای درمان سوختگی مریم خانم دختر جوان


از اولین روز سوختگی شدید مریم خانم،  تاکنون تمامی هزینه های درمان را خیرین عزیز سایت فرهاد داودوندی پرداخت نموده اند

خدا را شکر، حال عمومی اش بسیار بسیار خوب است

البته درمان ادامه دارد

هفته بعد، دو عمل جراحی روی چهره مریم خانم باید انجام بگیرد

هزینه دو عمل جراحی 130.000.000 ریال ( سیزده میلیون تومان ) است

امروز یک فقره چک 70.000.000 ریالی ( هفت میلیون تومان ) تقدیمش کردم

تاکنون 560.000.000 ریال ( 56 میلیون تومان ) از طریق کمک های خیرین عزیز سایت فرهاد داودوندی تقدیم این دختر خانم جوان کرده ایم

امیدوارم بعد از عمل جراحی خبرهای خوب را به اطلاع خیرین عزیز برسانم

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه شما

گوگل یاهو!