۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال کمک به انجمن نیکوکاری علوی


5.000.000 ریال کمک به انجمن نیکوکاری علوی5.000.000 ریال کمک به انجمن نیکوکاری علوی

از کمک های ورثه مرحوم هوشنگ هدایتی به سایت فرهاد داودوندی

طی دیداری با حاج محمود عزیزی مبلغ 5.000.000 ریال به نیازمندان این مرکزاهدا کردمدیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه شما