اهدا گوشت گوسفند نذری

تصویر ندارد

اهدا گوشت گوسفند نذریساعت ۱۲ شب در حال بسته بندی گوشت نذریقربانی کردن ۳ راس گوسفند از طریق کمک های خیرین عزیز سایت فرهاد داودوندی  3 راس گوسفند به مبلغ  75.000.000 ریال توسط دوست عزیزم جناب آقای مهران گودرزی خریداری و هم اکنون ساعت ۱…


اهدا گوشت گوسفند نذری

تصویر ندارد

اهدا گوشت گوسفند نذریساعت ۱۲ شب در حال بسته بندی گوشت نذریقربانی کردن ۳ راس گوسفند از طریق کمک های خیرین عزیز سایت فرهاد داودوندی  3 راس گوسفند به مبلغ  75.000.000 ریال توسط دوست عزیزم جناب آقای مهران گودرزی خریداری و هم اکنون ساعت ۱…


خرید سه گوسفند

تصویر ندارد

خرید سه گوسفندساعت ۱۲ شب در حال بسته بندی گوشت نذریقربانی کردن ۳ راس گوسفند از طریق کمک های خیرین عزیز سایت فرهاد داودوندی  3 راس گوسفند به مبلغ  75.000.000 ریال توسط دوست عزیزم جناب آقای مهران گودرزی خریداری و هم اکنون ساعت ۱۰ شب قرب…


اهدا ۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به خانه مهر غریب

تصویر ندارد

اهدا ۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به خانه مهر غریب از طریق کمکهای خیرین عزیز سایت فرهاد داودوندی برای تهیه ۱۵ دست لباس گرمکن جهت ۱۵ نوجوان ساکن در خانه مهر غریب مبلغ ۳ میلیون تومان و چندین بسته ماسک ، آب معدنی ، قند، چای و …. به خانه مهر غریب  تقدیم نمودی…


اهدا ۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به خانه مهر غریب

تصویر ندارد

اهدا ۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به خانه مهر غریب از طریق کمکهای خیرین عزیز سایت فرهاد داودوندی برای تهیه ۱۵ دست لباس گرمکن جهت ۱۵ نوجوان ساکن در خانه مهر غریب مبلغ ۳ میلیون تومان و چندین بسته ماسک ، آب معدنی ، قند، چای و …. به خانه مهر غریب  تقدیم نمودی…


به فرماندار بومی هم فرصت بدهیم

تصویر ندارد

به فرماندار بومی هم فرصت بدهیم!به قلم: فرهاد داودوندیفرماندار غیر بومی می آید و تا بخواهد خیابانهای شهر را بشناسد، یکی دو سال وقت صرف خواهد شد، ضمن اینکه طی تمام مدتی که میهمان ما بروجردی هاست، در هر صورت در قبال فعالیت های کم یا زیادش، وعده های&nbs…


گوگل یاهو!