کمک ۳۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریالی (سی و یک میلیون تومان)

تصویر ندارد

کمک ۳۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریالی (سی و یک میلیون تومان)  یکی از خانواده های صاحب نام و نیکوکار  بروجردی در اقدامی خداپسندانه مبلغ  31 میلیون تومان باضافه یک گونی برنج ۵۰ کیلویی  ایرانی برای کمک به چند خانواده مشخص  تحت پوشش  سایت…


کمک ۳۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریالی (سی و یک میلیون تومان)

تصویر ندارد

کمک ۳۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریالی (سی و یک میلیون تومان)  یکی از خانواده های صاحب نام و نیکوکار  بروجردی در اقدامی خداپسندانه مبلغ  31 میلیون تومان باضافه یک گونی برنج ۵۰ کیلویی  ایرانی برای کمک به چند خانواده مشخص  تحت پوشش  سایت…


ورزشکار پیشکسوت بروجردی مرحوم پرویز بهرامی پور

تصویر ندارد

بخوانیم فاتحه با صلوات برای شادی روح زنده یاد، ورزشکار پیشکسوت بروجردی  مرحوم پرویز بهرامی پوربعضی افراد بخاطر مهربانی خدادادی که در وجودشان است ، چه در زمان زندگی و چه بعد از مرگ بانی کارهای خیرخواهانه هستند یکی از این افراد که می توان به…


ورزشکار پیشکسوت بروجردی مرحوم پرویز بهرامی پور

تصویر ندارد

بخوانیم فاتحه با صلوات برای شادی روح زنده یاد، ورزشکار پیشکسوت بروجردی  مرحوم پرویز بهرامی پوربعضی افراد بخاطر مهربانی خدادادی که در وجودشان است ، چه در زمان زندگی و چه بعد از مرگ بانی کارهای خیرخواهانه هستند یکی از این افراد که می توان به…


کمک به محمد حسین کودک بیمار

تصویر ندارد

ساعت ۵ بعد از ظهر عاشوراکمک ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریالی به محمد حسین کودک بیمار محمد حسین با مادرش زندگی می کند، بیمار است و شرایط شان طوری است که به کمک احتیاج دارندامروز بعداز ظهر  با این خانواده آشنا شدم از طریق کمک های خیرین عزیز سایت فرهاد داودوندی فع…


کمک به محمد حسین کودک بیمار

تصویر ندارد

ساعت ۵ بعد از ظهر عاشوراکمک ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریالی به محمد حسین کودک بیمار محمد حسین با مادرش زندگی می کند، بیمار است و شرایط شان طوری است که به کمک احتیاج دارندامروز بعداز ظهر  با این خانواده آشنا شدم از طریق کمک های خیرین عزیز سایت فرهاد داودوندی فع…


گوگل یاهو!