سید محمد حسینی داور جوان بروجردی

تصویر ندارد

سید محمد حسینی داور جوان بروجردیسید محمد حسینی جوانترین داور حاضر در مسابقات لیگ دسته دوم فوتسال بزرگسالان کشورنماینده استان لرستانسید محمد حسینی هفته گذشته با شرکت در کلاس پیش فصل، تست امادگی جسمانی را با موفقیت سپری کرد وبه عنوان نماینده لرستان جه…


سید محمد حسینی داور جوان بروجردی

تصویر ندارد

سید محمد حسینی داور جوان بروجردیسید محمد حسینی جوانترین داور حاضر در مسابقات لیگ دسته دوم فوتسال بزرگسالان کشورنماینده استان لرستانسید محمد حسینی هفته گذشته با شرکت در کلاس پیش فصل، تست امادگی جسمانی را با موفقیت سپری کرد وبه عنوان نماینده لرستان جه…


سید محمد حسینی داور جوان بروجردی

تصویر ندارد

سید محمد حسینی داور جوان بروجردیسید محمد حسینی جوانترین داور حاضر در مسابقات لیگ دسته دوم فوتسال بزرگسالان کشورنماینده استان لرستانسید محمد حسینی هفته گذشته با شرکت در کلاس پیش فصل، تست امادگی جسمانی را با موفقیت سپری کرد وبه عنوان نماینده لرستان جه…


“سرطان پوست ” بسیار پیشرفته جوان بروجردی

تصویر ندارد

“سرطان پوست “بسیار پیشرفته جوان بروجردیجوان است و دچار بیماری سرطان پوست بسیار پیشرفتهتمام کمرش درگیر است ، وضعیت گوشت و پوست کمر که تماما از بین رفته و زخم بسیار عمیق ، صحنه بسیار بسیار متاثر کننده ای داردبرای خرید گاز استریل (روزانه باید حدود ۳۰ ع…


“سرطان پوست ” بسیار پیشرفته جوان بروجردی

تصویر ندارد

“سرطان پوست “بسیار پیشرفته جوان بروجردیجوان است و دچار بیماری سرطان پوست بسیار پیشرفتهتمام کمرش درگیر است ، وضعیت گوشت و پوست کمر که تماما از بین رفته و زخم بسیار عمیق ، صحنه بسیار بسیار متاثر کننده ای داردبرای خرید گاز استریل (روزانه باید حدود ۳۰ ع…


موسسه فرزانگان حکمت سینا” موهبتی برای سالمندان بروجردی

تصویر ندارد

موسسه فرزانگان حکمت سینا”  موهبتی برای سالمندان بروجردیبه قلم: فرهاد داودوندیموسسه فرزانگان حکمت سینا بروجرد با مسوولیت سرکار خانم بهرامی مدتهاست در شهر ما حامی زنان و مردان سالمند می باشدسرکار خانم بهرامی و همکاران شان در یک نو آوری نه در حد …


گوگل یاهو!