کمک بدون وقفه به همشهریان نیازمند

تصویر ندارد

کمک بدون وقفه به همشهریان نیازمندآیا می دانید از طریق کمک های خیرین عزیز سایت فرهاد داودوندی تاکنون:خرید و کمک به تهیه ۳ باب منزل مسکونی، ۱ عدد ماشین سواری، ۱ عدد موتور سه چرخ، ۶ عدد دوچرخه، پول رهن منزل، اهدا کفش، انواع لباس، ۱۷ عدد تخت بیمار،…


کمک بدون وقفه به همشهریان نیازمند

تصویر ندارد

کمک بدون وقفه به همشهریان نیازمندآیا می دانید از طریق کمک های خیرین عزیز سایت فرهاد داودوندی تاکنون:خرید و کمک به تهیه ۳ باب منزل مسکونی، ۱ عدد ماشین سواری، ۱ عدد موتور سه چرخ، ۶ عدد دوچرخه، پول رهن منزل، اهدا کفش، انواع لباس، ۱۷ عدد تخت بیمار،…


کمک بدون وقفه به همشهریان نیازمند

تصویر ندارد

کمک بدون وقفه به همشهریان نیازمندآیا می دانید از طریق کمک های خیرین عزیز سایت فرهاد داودوندی تاکنون:خرید و کمک به تهیه ۳ باب منزل مسکونی، ۱ عدد ماشین سواری، ۱ عدد موتور سه چرخ، ۶ عدد دوچرخه، پول رهن منزل، اهدا کفش، انواع لباس، ۱۷ عدد تخت بیمار،…


دکتر گودرز محسنی روزبهانی غرق شد

تصویر ندارد

دکتر گودرز محسنی روزبهانی غرق شددر ششمین روز از مفقود شدنجستجو ها برای یافتن دکتر گودرز محسنی روزبهانی استاد دانشگاه و شناگر بروجردی غرق شده در سد دهکرد بروجرد همچنان ادامه دارد……لازم به ذکر است این شناگر غرق شده برادر آقای فریبرز محسنی ریاست شو…


دکتر گودرز محسنی روزبهانی غرق شد

تصویر ندارد

دکتر گودرز محسنی روزبهانی غرق شددر ششمین روز از مفقود شدنجستجو ها برای یافتن دکتر گودرز محسنی روزبهانی استاد دانشگاه و شناگر بروجردی غرق شده در سد دهکرد بروجرد همچنان ادامه دارد……لازم به ذکر است این شناگر غرق شده برادر آقای فریبرز محسنی ریاست شو…


دکتر گودرز محسنی روزبهانی غرق شد

تصویر ندارد

دکتر گودرز محسنی روزبهانی غرق شددر ششمین روز از مفقود شدنجستجو ها برای یافتن دکتر گودرز محسنی روزبهانی استاد دانشگاه و شناگر بروجردی غرق شده در سد دهکرد بروجرد همچنان ادامه دارد……لازم به ذکر است این شناگر غرق شده برادر آقای فریبرز محسنی ریاست شو…


گوگل یاهو!