رئیس دانشگاه علوم پزشکی: افزایش بی سابقه آمار مبتلایان به کرونا در لرستان

تصویر ندارد

رئیس دانشگاه علوم پزشکی:افزایش بی سابقه آمار مبتلایان به کرونا در لرستانبه گزارش وبسایت خبری بروجردطی ۲۴ ساعت گذشته ۸۴ نفر به آمار مبتلایان اضافه شد.به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز لرستان، دکتر نیکبخت گفته: در ۲۴ ساعت گذشته ۴۸۹ نمونه به آزماشگاه های ت…


گوگل یاهو!