دیدار خیرین بروجردی با دکتر محمد کاکاوند

تصویر ندارد

دیدار خیرین بروجردی با دکتر محمد کاکاوند

حضور تعدادی از “خیرین سلامت” و “شرکت حمایت” در محل شبکه بهداشت و درمان بروجرد و دیدار و گفتگوی بسیار مهم با دکتر محمد کاکاوندطی دیداری مهم با دکتر محمد کاکاوند ریاست محترم شبکه بهداشت و درمان بروجرد که …


دیدار خیرین بروجردی با دکتر محمد کاکاوند

تصویر ندارد

دیدار خیرین بروجردی با دکتر محمد کاکاوند

حضور تعدادی از “خیرین سلامت” و “شرکت حمایت” در محل شبکه بهداشت و درمان بروجرد و دیدار و گفتگوی بسیار مهم با دکتر محمد کاکاوندطی دیداری مهم با دکتر محمد کاکاوند ریاست محترم شبکه بهداشت و درمان بروجرد که …


دیدار خیرین بروجردی با دکتر محمد کاکاوند

تصویر ندارد

دیدار خیرین بروجردی با دکتر محمد کاکاوند

حضور تعدادی از “خیرین سلامت” و “شرکت حمایت” در محل شبکه بهداشت و درمان بروجرد و دیدار و گفتگوی بسیار مهم با دکتر محمد کاکاوندطی دیداری مهم با دکتر محمد کاکاوند ریاست محترم شبکه بهداشت و درمان بروجرد که …


توزیع بسته های بهداشتی کرونا در بروجرد

تصویر ندارد

توزیع بسته های بهداشتی کرونا در بروجرد

بیمارستان شهید چمران بروجرد توزیع لباس کرونایی، ژل ضد عفونی،  الکل طبی، ماسک و ….. در سطح شهر در حال توزیع بسته های بهداشتی از طریق کمکهای خیرین سایت فرهاد داودوندی در سطح شهر هستمسپاس از خیرین عزیز…


توزیع بسته های بهداشتی کرونا در بروجرد

تصویر ندارد

توزیع بسته های بهداشتی کرونا در بروجرد

بیمارستان شهید چمران بروجرد توزیع لباس کرونایی، ژل ضد عفونی،  الکل طبی، ماسک و ….. در سطح شهر در حال توزیع بسته های بهداشتی از طریق کمکهای خیرین سایت فرهاد داودوندی در سطح شهر هستمسپاس از خیرین عزیز…


نامه استاد سید کمال موفقی به فرهاد داودوندی

تصویر ندارد

نامه پر مهر و محبت استاد سید کمال موفقی به فرهاد داودوندیدرود و سپاس فراوان به محضر اسوه خستگی ناپذیر جناب آقای داودوندیمردی با قدمهای استوار در وصال آگاهی از خبرهای تالم بار و بسی غرور آفرین پیامهای شادی و سرور این میهن سرافراز بویژه شهر علم و احس…


گوگل یاهو!