اهدا لباس کرونا به دیالیزی ها

تصویر ندارد

اهدا لباس کرونا به دیالیزی ها

ساعت ۱۱ سوم فروردین ۱۳۹۹اهدا لباس های کرونایی به بخش دیالیز مرکز بیماران خاصاهدایی خیرین عزیز سایت فرهاد داودوندی به پرسنل شریف و مدافع سلامت بخش دیالیز بیماران خاص بروجردسپاس از خیرین عزیز سایت فرهاد داودوندی…


تقدیر دانشگاه علوم پزشکی لرستان از عمو فرهاد داودوندی

تصویر ندارد

تقدیر دانشگاه علوم پزشکی لرستاناز عمو فرهاد داودوندی روزنامه نگار و فعال اجتماعی (بهزیستی یک نفره) که با کمک خیرین عزیز سایتش به کمک حوزه بهداشت و سلامت آمده……..

تقدیر از عمو فرهادفرهاد داوودوندی یکی از خبرنگاران فعال شهر بروجرد است که علاوه بر ف…


استاد عباس زرین درگذشت

تصویر ندارد

استاد “عباس زرین” درگذشتآسمان پرستاره شهر استعداد های درخشان فرزانه و ادیب دیگری را از دست داداستاد عباس زرین خیر گمنام، نویسنده، شاعر، پژوهشگر فرهنگ عامه  و دبیر ادبیات فارسی دبیرستانهای بروجرد جان به جان آفرین تسلیم نمود


اهدا لباس کرونا به دیالیزی ها

تصویر ندارد

اهدا لباس کرونا به دیالیزی ها

ساعت ۱۱ سوم فروردین ۱۳۹۹اهدا لباس های کرونایی به بخش دیالیز مرکز بیماران خاصاهدایی خیرین عزیز سایت فرهاد داودوندی به پرسنل شریف و مدافع سلامت بخش دیالیز بیماران خاص بروجردسپاس از خیرین عزیز سایت فرهاد داودوندی…


اهدا لباس کرونا به دیالیزی ها

تصویر ندارد

اهدا لباس کرونا به دیالیزی ها

ساعت ۱۱ سوم فروردین ۱۳۹۹اهدا لباس های کرونایی به بخش دیالیز مرکز بیماران خاصاهدایی خیرین عزیز سایت فرهاد داودوندی به پرسنل شریف و مدافع سلامت بخش دیالیز بیماران خاص بروجردسپاس از خیرین عزیز سایت فرهاد داودوندی…


تقدیر دانشگاه علوم پزشکی لرستان از عمو فرهاد داودوندی

تصویر ندارد

تقدیر دانشگاه علوم پزشکی لرستاناز عمو فرهاد داودوندی روزنامه نگار و فعال اجتماعی (بهزیستی یک نفره) که با کمک خیرین عزیز سایتش به کمک حوزه بهداشت و سلامت آمده……..

تقدیر از عمو فرهادفرهاد داوودوندی یکی از خبرنگاران فعال شهر بروجرد است که علاوه بر ف…


گوگل یاهو!