تاریخ فوتبال بروجرد

تصویر ندارد

تیم منتخب تاریخ فوتبال بروجرد از نظر استاد ناصر فهیمی: دروازه بان: احمد حبیبی، حسین فهیمی، ناصر حدادیدفاع: مرحوم منوچهر سجادی ، ناصرصنعتکار، احمد جمالی، حسین خراطیهافبک: منوچهر عسگریحمله: مندل مستجاب، مرتضی میشی، ناصر فهیمی@@@@@تیم منتخب “فوتبا…


تیم منتخب تاریخ فوتسال بانوان بروجرد

تصویر ندارد

سایت ورزشی فرهاد داودوندی انتخاب می کند:تیم منتخب تاریخ فوتسال بانوان بروجردبه دنبال نظر خواهی از صاحب نظران ورزشی برای انتخاب تیم منتخب تاریخ فوتبال آقایان بروجرد توسط سایت ورزشی فرهاد داودوندیاینک در اقدامی همزمان این سایت ورزشی اقدام به انتخاب ت…


تیم منتخب “تاریخ فوتبال بروجرد” را انتخاب کنیم

تصویر ندارد

تیم منتخب “تاریخ فوتبال بروجرد” را انتخاب کنیمسایت ورزشی فرهاد داودوندی تصمیم دارد تیم فوتبال منتخب تاریخ بروجرد را با نظر کارشناسان و پیشکسوتان فوتبال بروجرد انتخاب کنداز تمامی پیشکسوتان و صاحب نطران ورزش بروجرد درخواست می شوداسامی مورد نظر خود د…