عیدانه ۳ میلیون تومانی به دختر بچه مبتلا به سرطان

تصویر ندارد

عیدانه ۳ میلیون تومانی به دختر بچه مبتلا به سرطانتا همین الان تمامی هزینه های چندین میلیون تومانی درمانی و شیمی درمانی دختر بچه مبتلا به سرطان  را خیرین عزیز سایت فرهاد داودوندی پرداخت کرده اندتنها دختر خانواده است و از بخت بد چندین ماه قبل پدر…


عیدی به دانش آموزان نیازمند

تصویر ندارد

عیدی به دانش آموزان نیازمندکمک های عیدانه خیرین سایت فرهاد داودوندیبه دانش آموزان …… همچنان ادامه دارددر ادامه کمک به خانواده های نیازمند توسط خیرین عزیز سایت فرهاد داودوندی توزیع کفش، لوازم تحریر، لباس و مبالغ قابل توجه به فرزندان دانش آموز ای…


کمک به زندان بروجرد برای رفع کرونا

تصویر ندارد

کمک به زندان بروجردساعت ۱۱ و نیم شببخاطر جلوگیری از بیماری کرونا در ادامه کمک های قبلی، امشب نیز تعداد زیادی مایع ضدعفونی، ماسک و همچنین ماسک اکسیژن از طریق کمک های خیرین عزیز سایت فرهاد داودوندی و مسجد سید بحرالعلوم را به پزشک و مسوولین محترم زندان بر…


کرونا درمان دارد، بیشعوری و حماقت درمان ندارد!

تصویر ندارد

کرونا درمان دارد، بیشعوری و حماقت درمان ندارد!طرف شیشه ماشین هشتصد میلیون تومانی اش را پائین می دهد و ماسک استفاده شده اش را توی خیابان می اندازد، آن دیگری سطل زباله در ۵۰ قدمی است دستکش های دستش را بیرون می آورد و وسط کوچه می اندازد( ده ها مورد از…


انگار نه انگار کرونا آمده

تصویر ندارد

انگار نه انگار کرونا آمده

ساعت ۴ بعد ازظهربازار بروجردانگار نه انگار کرونا آمدهخدا آخر و عاقبت ما بروجردی ها را با این ویروس کرونا بخیر کند


کمک یک میلیون تومانی به دختر جوان نیازمند

تصویر ندارد

کمک ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریالی ( یک میلیون تومان ) به دختر جوانی که …..بسیار جوان است و برای آینده اش آرزوها داردهمراه با مادر بیمارش زندگی می کنداما….طی یکماه گذشته به یکباره حدود ۳۰ کیلو  وزن کم کرده استمدتهاست این دختر جوان که متاسفانه پدرش …