فتح الله زاده: به هواداران قول ستاره سوم را می دهم

تصویر ندارد

کرونا برای مدیران استقلال بود نه بازیکنان 


دیاباته: در ایران به خاطر من هواپیما را نگه داشتند

تصویر ندارد

اهل دیسکو و مهمانی شبانه نیستم


محمد دانشگر: چرا آن استوری را منتشر کردم؟

تصویر ندارد

از الفاظ درستی استفاده نکردم اما عصبانی بودم

محمد دانشگر: چرا آن استوری را من…


دیدار خیرین بروجردی با دکتر محمد کاکاوند

تصویر ندارد

دیدار خیرین بروجردی با دکتر محمد کاکاوند

حضور تعدادی از “خیرین سلامت” و “شرکت حمایت” در محل شبکه بهداشت و درمان بروجرد و دیدار و گفتگوی بسیار مهم با دکتر محمد کاکاوندطی دیداری مهم با دکتر محمد کاکاوند ریاست محترم شبکه بهداشت و درمان بروجرد که …


دیدار خیرین بروجردی با دکتر محمد کاکاوند

تصویر ندارد

دیدار خیرین بروجردی با دکتر محمد کاکاوند

حضور تعدادی از “خیرین سلامت” و “شرکت حمایت” در محل شبکه بهداشت و درمان بروجرد و دیدار و گفتگوی بسیار مهم با دکتر محمد کاکاوندطی دیداری مهم با دکتر محمد کاکاوند ریاست محترم شبکه بهداشت و درمان بروجرد که …


دیدار خیرین بروجردی با دکتر محمد کاکاوند

تصویر ندارد

دیدار خیرین بروجردی با دکتر محمد کاکاوند

حضور تعدادی از “خیرین سلامت” و “شرکت حمایت” در محل شبکه بهداشت و درمان بروجرد و دیدار و گفتگوی بسیار مهم با دکتر محمد کاکاوندطی دیداری مهم با دکتر محمد کاکاوند ریاست محترم شبکه بهداشت و درمان بروجرد که …