نامه کودکی که آرزویش برآورده شد به فرهاد داودوندی

تصویر ندارد

نامه کودکی که آرزویش برآورده شد به فرهاد داودوندیآرزو داشت یک عدد ” دارت ” داشته باشد، خیر بزرگواری از خیرین عزیز سایت فرهاد داودوندیلطف کرد و یک عدد “دارت” گرانقیمت برای این پسر بچه تهیه کرد که آنرا به وی اهدا کردیماین پسر بچه بروجردی نامه پ…


نامه کودکی که آرزویش برآورده شد به فرهاد داودوندی

تصویر ندارد

نامه کودکی که آرزویش برآورده شد به فرهاد داودوندیآرزو داشت یک عدد ” دارت ” داشته باشد، خیر بزرگواری از خیرین عزیز سایت فرهاد داودوندیلطف کرد و یک عدد “دارت” گرانقیمت برای این پسر بچه تهیه کرد که آنرا به وی اهدا کردیماین پسر بچه بروجردی نامه پ…


چهارمین ماه کرایه خانه زن و شوهر جوان بیمار پرداخت شد

تصویر ندارد

چهارمین ماهکرایه خانه زن و شوهر جوان بیمار  پرداخت شد….وقتی به ما مراجعه کردند، بی خانمان بودند و قرار بود شبها را در میدان دو راهی بخوابندزن و شوهر جوان هر دو بیمار هم هستنددوست بسیار عزیز و خیری قبول کرد با احاره منزل، هزینه کرایه منزل شان …


چهارمین ماه کرایه خانه زن و شوهر جوان بیمار پرداخت شد

تصویر ندارد

چهارمین ماهکرایه خانه زن و شوهر جوان بیمار  پرداخت شد….وقتی به ما مراجعه کردند، بی خانمان بودند و قرار بود شبها را در میدان دو راهی بخوابندزن و شوهر جوان هر دو بیمار هم هستنددوست بسیار عزیز و خیری قبول کرد با احاره منزل، هزینه کرایه منزل شان …


شیرخدا نظامی رئیس هیئت دو و میدانی بروجرد

تصویر ندارد

آقای شیرخدا نظامی

 

رئیس هیئت دو و میدانی بروجرد

 

هفته ” دو و میدانی “بروجرد

 

۳ الی ۹ اسفند ۱۳۹۸

 

آقای شیرخدا نظامی متولد اول فروردین
۱۳۳۹ فعالیت ورزشی خود را در سال ۱۳۵۲ در رشته کشتی در خرمشهر شروع کرد و در سال
ها…


حسین ابوالفتحی مربی جوان، موفق و بسیار فعال بروجردی

تصویر ندارد

گزارشی از فعالیت های ورزشی آقای حسین ابوالفتحی مربی جوان و فعال بروجردیهفته “مربیان ورزش بروجرد” ۱۲ الی ۱۸ بهمن ۱۳۹۸با سلام خدمت دوست عزیزم جناب داودوندی از آنجایی که مدتهاست از اینجانب خواسته بودید که فعالیت های خودم در دنیای مربیگری بدنسازی را برای…