آغاز هفته “مربیان ورزش بروجرد” گرامی باد

تصویر ندارد

آغاز هفته “مربیان ورزش بروجرد” گرامی باد۱۲ الی ۱۸ بهمن ۱۳۹۸با شعار ” اول اخلاق، دوم درس، سوم ورزش”از آنجا که سایت ورزشی فرهاد داودوندی برای اولین بار در  ورزش ایران، تمامی هفته های سال در بروجرد را بنام هیئات ورزشی نامگذاری کرده استلذا از تاریخ…


آغاز هفته “مربیان ورزش بروجرد” گرامی باد

تصویر ندارد

آغاز هفته “مربیان ورزش بروجرد” گرامی باد۱۲ الی ۱۸ بهمن ۱۳۹۸با شعار ” اول اخلاق، دوم درس، سوم ورزش”از آنجا که سایت ورزشی فرهاد داودوندی برای اولین بار در  ورزش ایران، تمامی هفته های سال در بروجرد را بنام هیئات ورزشی نامگذاری کرده استلذا از تاریخ…


پرسپولیسی های بروجرد

تصویر ندارد

پرسپولیسی های بروجرددیدار تعدادی از پرسپولیسی های متعصب بروجردبا استاد حسن کدخدایی از پیشکسوتان قرمزهای بروجرد و موسس باشگاه پرسپولیس بروجرد اولین باشگاه رسمی فوتبال تاریخ بروجرد و لرستان بنا به دعوت سایت فرهاد داودوندی


پرسپولیسی های بروجرد

تصویر ندارد

پرسپولیسی های بروجرددیدار تعدادی از پرسپولیسی های متعصب بروجردبا استاد حسن کدخدایی از پیشکسوتان قرمزهای بروجرد و موسس باشگاه پرسپولیس بروجرد اولین باشگاه رسمی فوتبال تاریخ بروجرد و لرستان بنا به دعوت سایت فرهاد داودوندی


کمک ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریالی به درمان چشمان بانوی همشهری

تصویر ندارد

کمک ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریالی به درمان چشمان بانوی همشهریمشکل چشمش چند سال قبل با کمکهای خیرین عزیز سایت فرهاد داودوندی رفع شدحالا بعد از چند سال مجددا چشم دچار مشکل تازه ای  شدهپزشک متخصصش گفته باید حتما مجددا به تهران برای درمان مراجعه کندوضع مالی اش ا…


کمک ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریالی به درمان چشمان بانوی همشهری

تصویر ندارد

کمک ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریالی به درمان چشمان بانوی همشهریمشکل چشمش چند سال قبل با کمکهای خیرین عزیز سایت فرهاد داودوندی رفع شدحالا بعد از چند سال مجددا چشم دچار مشکل تازه ای  شدهپزشک متخصصش گفته باید حتما مجددا به تهران برای درمان مراجعه کندوضع مالی اش ا…