رونمایی کتاب “جام تجلی ” اثر غلام عباس خردمند

تصویر ندارد

رونمایی کتاب “جام تجلی ” به اهتمام استاد غلام عباس خردمند  استاد غلام عباس خردمند شاعر و نویسنده بروجردی که از پیشکسوتان فعال ورزش بروجرد نیز می باشد مجموعه غزلیات و رباعیات ” صامت بروجردی” شاعر نامی بروجردی را درکتابی تحت نام ” جام تجلی …


رونمایی کتاب “جام تجلی ” اثر غلام عباس خردمند

تصویر ندارد

رونمایی کتاب “جام تجلی ” به اهتمام استاد غلام عباس خردمند  استاد غلام عباس خردمند شاعر و نویسنده بروجردی که از پیشکسوتان فعال ورزش بروجرد نیز می باشد مجموعه غزلیات و رباعیات ” صامت بروجردی” شاعر نامی بروجردی را درکتابی تحت نام ” جام تجلی …


بیمه عمر و آتیه نوجوانان نیازمند

تصویر ندارد

بیمه عمر و آتیه نوجوانان نیازمند( شماره ۳ ) مدتی است نوجوانان تحت پوشش مان را که یا بی سرپرست هستند یا بدسرپرست را تحت پوشش بیمه عمر و آتیه پاسارگاد قرار داده ام از طریق کمک های خیرین عزیز سایت فرهاد داودوندی برای آینده این نوجوانان اقدام کرده …


بیمه عمر و آتیه نوجوانان نیازمند

تصویر ندارد

بیمه عمر و آتیه نوجوانان نیازمند( شماره ۳ ) مدتی است نوجوانان تحت پوشش مان را که یا بی سرپرست هستند یا بدسرپرست را تحت پوشش بیمه عمر و آتیه پاسارگاد قرار داده ام از طریق کمک های خیرین عزیز سایت فرهاد داودوندی برای آینده این نوجوانان اقدام کرده …


کمک به نیازمندان بروجرد

تصویر ندارد

کمک به نیازمندان بروجردتوزیع کیسه های ۱۰ کیلویی برنج، روغن خوراکی، کمکهای دارویی، هزینه پزشکی و…..توسط خیرین عزیز سایت فرهاد داودوندی بدون وقفه همچنان ادامه دارد…………


کمک به نیازمندان بروجرد

تصویر ندارد

کمک به نیازمندان بروجردتوزیع کیسه های ۱۰ کیلویی برنج، روغن خوراکی، کمکهای دارویی، هزینه پزشکی و…..توسط خیرین عزیز سایت فرهاد داودوندی بدون وقفه همچنان ادامه دارد…………


گوگل یاهو!