آغاز هفته کاراته بروجرد

تصویر ندارد

آغاز هفته کاراته بروجرد۱۴ الی ۲۰ دی ۱۳۹۸با شعار ” ایمان، نظم، اخلاق”اعضا هیات کاراته بروجرد در سال ۱۳۹۸رئیس ھیئت: منصور دیوکان نایب رئیس: روح الله نظر پور اعضای هیئت رئیسه: نادر کردی-رحمن گودرزینایب رئیس بانوان: سرکار فتاحی دبیر: شهرام یوسفی پور کمیتہ …


آغاز هفته کاراته بروجرد

تصویر ندارد

آغاز هفته کاراته بروجرد۱۴ الی ۲۰ دی ۱۳۹۸با شعار ” ایمان، نظم، اخلاق”اعضا هیات کاراته بروجرد در سال ۱۳۹۸رئیس ھیئت: منصور دیوکان نایب رئیس: روح الله نظر پور اعضای هیئت رئیسه: نادر کردی-رحمن گودرزینایب رئیس بانوان: سرکار فتاحی دبیر: شهرام یوسفی پور کمیتہ …


آغاز هفته کاراته بروجرد

تصویر ندارد

آغاز هفته کاراته بروجرد۱۴ الی ۲۰ دی ۱۳۹۸با شعار ” ایمان، نظم، اخلاق”اعضا هیات کاراته بروجرد در سال ۱۳۹۸رئیس ھیئت: منصور دیوکان نایب رئیس: روح الله نظر پور اعضای هیئت رئیسه: نادر کردی-رحمن گودرزینایب رئیس بانوان: سرکار فتاحی دبیر: شهرام یوسفی پور کمیتہ …


میثم یاراحمدی افتخار آفرین کاراته

تصویر ندارد

‍ میثم یاراحمدی جوان خستگی ناپذیر کاراته بروجرد با مجموعه ای از افتخارات بزرگآغاز هفته کاراته بروجرد۱۴ الی ۲۰ دی ۱۳۹۸میثم یاراحمدیمتولد ۴/شهریورماه/۱۳۶۹مربی رسمی فدراسیون کاراته شروع کاراته: از سال ۱۳۷۹ زیر نظر استاد منصور دیوکان در باشگاه فجر و پس از…


میثم یاراحمدی افتخار آفرین کاراته

تصویر ندارد

‍ میثم یاراحمدی جوان خستگی ناپذیر کاراته بروجرد با مجموعه ای از افتخارات بزرگآغاز هفته کاراته بروجرد۱۴ الی ۲۰ دی ۱۳۹۸میثم یاراحمدیمتولد ۴/شهریورماه/۱۳۶۹مربی رسمی فدراسیون کاراته شروع کاراته: از سال ۱۳۷۹ زیر نظر استاد منصور دیوکان در باشگاه فجر و پس از…


میثم یاراحمدی افتخار آفرین کاراته

تصویر ندارد

‍ میثم یاراحمدی جوان خستگی ناپذیر کاراته بروجرد با مجموعه ای از افتخارات بزرگآغاز هفته کاراته بروجرد۱۴ الی ۲۰ دی ۱۳۹۸میثم یاراحمدیمتولد ۴/شهریورماه/۱۳۶۹مربی رسمی فدراسیون کاراته شروع کاراته: از سال ۱۳۷۹ زیر نظر استاد منصور دیوکان در باشگاه فجر و پس از…


گوگل یاهو!