استاد غلامرضا قوامیان بنیانگذار ژیمناستیک مدرن بروجرد و لرستان

تصویر ندارد

پیام استاد غلامرضا قوامیان

 

بنیانگذار ژیمناستیک مُدرن در لرستان

 

به مناسبت هفته ژیمناستیک بروجرد

 

 

به نام خداوند جان و خرد

 

جناب آقای داودوندی

 

با سلام و احترام

 

شایسته می دانم که از اقدام…


استاد غلامرضا قوامیان بنیانگذار ژیمناستیک مدرن بروجرد و لرستان

تصویر ندارد

پیام استاد غلامرضا قوامیان

 

بنیانگذار ژیمناستیک مُدرن در لرستان

 

به مناسبت هفته ژیمناستیک بروجرد

 

 

به نام خداوند جان و خرد

 

جناب آقای داودوندی

 

با سلام و احترام

 

شایسته می دانم که از اقدام…


چارت هیات جودو، جوجیتسو و کوراش شهرستان بروجرد

تصویر ندارد

چارت هیات جودو، جوجیتسو و کوراش شهرستان بروجرد آغاز “هفته جودو بروجرد” گرامی باد۲۳ الی ۲۹ آذر ۱۳۹۸حسین ساکی؛ رئیس هیات جودو،جوجیتسو و کوراش شهرستان  بروجرد علی یاراحمدی ؛ مشاورارشد وعضو هیات رییسهمحمود صمدی یگانه ؛ نایب رئیس آقایان فرزانه گرشاسبی…


چارت هیات جودو، جوجیتسو و کوراش شهرستان بروجرد

تصویر ندارد

چارت هیات جودو، جوجیتسو و کوراش شهرستان بروجرد آغاز “هفته جودو بروجرد” گرامی باد۲۳ الی ۲۹ آذر ۱۳۹۸حسین ساکی؛ رئیس هیات جودو،جوجیتسو و کوراش شهرستان  بروجرد علی یاراحمدی ؛ مشاورارشد وعضو هیات رییسهمحمود صمدی یگانه ؛ نایب رئیس آقایان فرزانه گرشاسبی…


استاد حسین (شهرام) ساکی و تحول جودو بروجرد

تصویر ندارد

‍ استاد حسین(شهرام) ساکیجوانی که “جودو ” بروجرد را متحول کردآغاز “هفته جودو بروجرد” گرامی باد۲۳ الی ۲۹ آذر ۱۳۹۸حسین(شهرام) ساکی متولد ۱۳۶۲ درخانواده ای مذهبی،ورزشی و نظامی در شهرستان بروجرد به دنیا آمد.وی
از سال ۱۳۶۸رشته ورزشی جودو را با تشویق و ح…


استاد حسین (شهرام) ساکی و تحول جودو بروجرد

تصویر ندارد

‍ استاد حسین(شهرام) ساکیجوانی که “جودو ” بروجرد را متحول کردآغاز “هفته جودو بروجرد” گرامی باد۲۳ الی ۲۹ آذر ۱۳۹۸حسین(شهرام) ساکی متولد ۱۳۶۲ درخانواده ای مذهبی،ورزشی و نظامی در شهرستان بروجرد به دنیا آمد.وی
از سال ۱۳۶۸رشته ورزشی جودو را با تشویق و ح…


گوگل یاهو!