کمک به نیازمندان بدون وقفه

تصویر ندارد

کمک به نیازمندان توسط خیرین عزیز  سایت فرهاد داودوندی بدون وقفه ادامه دارد….اهدا یخچال فریزر، فرگاز،  زیر تلویزیونی, صدها دست لباس زمستانی و تعداد زیادی کفش مردانه و زنانه به نیازمندان سطح شهر توسط خیرین عزیز سایت فرهاد داودوندی …


کمک به نیازمندان بدون وقفه

تصویر ندارد

کمک به نیازمندان توسط خیرین عزیز  سایت فرهاد داودوندی بدون وقفه ادامه دارد….اهدا یخچال فریزر، فرگاز،  زیر تلویزیونی, صدها دست لباس زمستانی و تعداد زیادی کفش مردانه و زنانه به نیازمندان سطح شهر توسط خیرین عزیز سایت فرهاد داودوندی …


باز هم خیرین سایت فرهاد داودوندی

تصویر ندارد

ماجرای “رب گوجه”، زن نیازمند با فرزند بیمار و باز هم خیرین سایت فرهاد داودوندیبی پولی و شوهر معتادی که ماه هاست زن جوان و دو فرزند را رها کرده و بیماری شدید فرزند۳ ساله که منجر به بستری شدن در بیمارستان شده، همه و همه باعث شده بود برای فروش “رب گوجه…


باز هم خیرین سایت فرهاد داودوندی

تصویر ندارد

ماجرای “رب گوجه”، زن نیازمند با فرزند بیمار و باز هم خیرین سایت فرهاد داودوندیبی پولی و شوهر معتادی که ماه هاست زن جوان و دو فرزند را رها کرده و بیماری شدید فرزند۳ ساله که منجر به بستری شدن در بیمارستان شده، همه و همه باعث شده بود برای فروش “رب گوجه…


مسابقات شطرنج جام “دیپلمات سنتر” بروجرد

تصویر ندارد

مسابقات شطرنج جام “دیپلمات سنتر” بروجرد برگزار شدبه پیشنهاد آقای محمد مهدی رحیمی رئیس هیات شطرنج بروجرد، یک دوره مسابقه شطرنج بنام  جام ” دیپلمات سنتر” بروجرد با حضور ورزشکاران این رشته ورزشی  در خانه شطرنج برگزار گردید که در خاتمه نفرات …


مسابقات شطرنج جام “دیپلمات سنتر” بروجرد

تصویر ندارد

مسابقات شطرنج جام “دیپلمات سنتر” بروجرد برگزار شدبه پیشنهاد آقای محمد مهدی رحیمی رئیس هیات شطرنج بروجرد، یک دوره مسابقه شطرنج بنام  جام ” دیپلمات سنتر” بروجرد با حضور ورزشکاران این رشته ورزشی  در خانه شطرنج برگزار گردید که در خاتمه نفرات …


گوگل یاهو!