مهرداد جلالوند پیشکسوت ژیمناستیک

تصویر ندارد

آشنایی با آقای مهرداد جلالوند

 

ورزشکار پیشکسوتی که به ورزش ژیمناستیک عشق می ورزد “هفته ژیمناستیک بروجرد” گرامی باد( ۱۶ الی ۲۲ آذر ۱۳۹۸ )

 

شروع ژیمناستیک از سال ۱۳۶۰ در شهرستان
بروجرد، بخاطر علاقه وافر به این رشته ورزشی، با …


مهرداد جلالوند پیشکسوت ژیمناستیک

تصویر ندارد

آشنایی با آقای مهرداد جلالوند

 

ورزشکار پیشکسوتی که به ورزش ژیمناستیک عشق می ورزد “هفته ژیمناستیک بروجرد” گرامی باد( ۱۶ الی ۲۲ آذر ۱۳۹۸ )

 

شروع ژیمناستیک از سال ۱۳۶۰ در شهرستان
بروجرد، بخاطر علاقه وافر به این رشته ورزشی، با …


آغاز هفته ژیمناستیک بروجرد

تصویر ندارد

آغاز “هفته ژیمناستیک بروجرد” گرامی باد( ۱۶ الی ۲۲ آذر ۱۳۹۸ )به دنبال نامگذاری  هفته های سال، توسط سایت ورزشی فرهاد داودوندی بنام هیات های ورزشی بروجرد و پس از اعلام:۱ – “هفته کشتی بروجرد ”  ( 24 الی ۳۰ آذر ۱۳۹۸ ) 2 – “هفته بدمینتون برو…


آغاز هفته ژیمناستیک بروجرد

تصویر ندارد

آغاز “هفته ژیمناستیک بروجرد” گرامی باد( ۱۶ الی ۲۲ آذر ۱۳۹۸ )به دنبال نامگذاری  هفته های سال، توسط سایت ورزشی فرهاد داودوندی بنام هیات های ورزشی بروجرد و پس از اعلام:۱ – “هفته کشتی بروجرد ”  ( 24 الی ۳۰ آذر ۱۳۹۸ ) 2 – “هفته بدمینتون برو…


آغاز هفته ژیمناستیک بروجرد

تصویر ندارد

آغاز “هفته ژیمناستیک بروجرد” گرامی باد( ۱۶ الی ۲۲ آذر ۱۳۹۸ )به دنبال نامگذاری  هفته های سال، توسط سایت ورزشی فرهاد داودوندی بنام هیات های ورزشی بروجرد و پس از اعلام:۱ – “هفته کشتی بروجرد ”  ( 24 الی ۳۰ آذر ۱۳۹۸ ) 2 – “هفته بدمینتون بروجر…


آغاز هفته ژیمناستیک بروجرد

تصویر ندارد

آغاز “هفته ژیمناستیک بروجرد” گرامی باد( ۱۶ الی ۲۲ آذر ۱۳۹۸ )به دنبال نامگذاری  هفته های سال، توسط سایت ورزشی فرهاد داودوندی بنام هیات های ورزشی بروجرد و پس از اعلام:۱ – “هفته کشتی بروجرد ”  ( 24 الی ۳۰ آذر ۱۳۹۸ ) 2 – “هفته بدمینتون بروجر…


گوگل یاهو!