محسن نیکوفرد، مرد کاربلد ورزش بروجرد

تصویر ندارد

زندگی نامه ورزشی آقای محسن نیکوفرد

 

مرد کاربلد ورزش بروجرد

 

 آقای محسن نیکوفرد متولد ۱/۷/۱۳۵۹ صادره از
بروجرد دارای مدرک تحصیلی کارشناس حسابداری،ورزشی بدمینتون را از سال ۱۳۷۲ شروع
کرد.

 

وی در دهه هفتاد بعنوان عضو تیم …


محسن نیکوفرد، مرد کاربلد ورزش بروجرد

تصویر ندارد

زندگی نامه ورزشی آقای محسن نیکوفرد

 

مرد کاربلد ورزش بروجرد

 

 آقای محسن نیکوفرد متولد ۱/۷/۱۳۵۹ صادره از
بروجرد دارای مدرک تحصیلی کارشناس حسابداری،ورزشی بدمینتون را از سال ۱۳۷۲ شروع
کرد.

 

وی در دهه هفتاد بعنوان عضو تیم ه…


استاد اسفندیار سوار پیشکسوت بدمینتون بروجرد و لرستان

تصویر ندارد

آشنایی با استاد اسفندیار سوار

 

پیشکسوت بدمینتون بروجرد و لرستان

 

( هفته بدمینتون بروجرد گرامی باد)۹ الی ۱۵ آذر ۱۳۹۸ 

اسفندیار سوار متولد ۱۳۴۵ در حال حاضر
قدیمی ترین عضو بدمینتون بروجرد و استان لرستان می باشد

 

وی از س…


استاد اسفندیار سوار پیشکسوت بدمینتون بروجرد و لرستان

تصویر ندارد

آشنایی با استاد اسفندیار سوار

 

پیشکسوت بدمینتون بروجرد و لرستان

 

( هفته بدمینتون بروجرد گرامی باد)۹ الی ۱۵ آذر ۱۳۹۸ 

اسفندیار سوار متولد ۱۳۴۵ در حال حاضر
قدیمی ترین عضو بدمینتون بروجرد و استان لرستان می باشد

 

وی از س…


آشنایی با آقای پیمان صفایی

تصویر ندارد

آشنایی با آقای پیمان صفایی مسوول کمیته داوران هیات بدمینتون بروجرد( آغاز هفته بدمینتون بروجرد گرامی باد) 9 الی ۱۵ آذر ۱۳۹۸  متولد۱۳۵۰شهرستان بروجرد،کارشناس ارشد برق می باشد.۲۸سال تدریس در دبیرستانهای بروجرد داشته اند که در این زمینه موفقیت…


آشنایی با آقای پیمان صفایی

تصویر ندارد

آشنایی با آقای پیمان صفایی مسوول کمیته داوران هیات بدمینتون بروجرد( آغاز هفته بدمینتون بروجرد گرامی باد) 9 الی ۱۵ آذر ۱۳۹۸  متولد۱۳۵۰شهرستان بروجرد،کارشناس ارشد برق می باشد.۲۸سال تدریس در دبیرستانهای بروجرد داشته اند که در این زمینه موفقیت…


گوگل یاهو!