کشتی گیران قدیم بروجرد

تصویر ندارد

آغاز هفته کشتی بروجرد گرامی بادعکسی منحصر بفرد از کشتی گیران قدیم بروجردنفر اول ازچپ: محمودسیاسی وزنه بردار، نفر دوم که چوب پرچم را گرفته علیرضا کمالی نفردوم رضا گندمکارنفرسوم غلامرضاکمالی نفرچهارم عباس کاروان برادرمرحوم کاروان نفر پشت سر کمال…


کشتی گیران قدیم بروجرد

تصویر ندارد

آغاز هفته کشتی بروجرد گرامی بادعکسی منحصر بفرد از کشتی گیران قدیم بروجردنفر اول ازچپ: محمودسیاسی وزنه بردار، نفر دوم که چوب پرچم را گرفته علیرضا کمالی نفردوم رضا گندمکارنفرسوم غلامرضاکمالی نفرچهارم عباس کاروان برادرمرحوم کاروان نفر پشت سر کمال…


آغاز هفته کشتی بروجرد گرامی باد

تصویر ندارد

شکست محمد طلایی مقابل محمد تندروآغاز هفته کشتی بروجرد گرامی بادسال ۱۳۶۸تهرانمحمد تندرو کشتی گیر نوجوان بروجردی (قهرمان آسیا ) با دوبنده آبی پیروز مسابقه  مقابل محمد طلایی (قهرمان جهان و سرمربی تیم ملی کشتی ایران )سایت فرهاد داودوندی آغاز هفته ک…


آغاز هفته کشتی بروجرد گرامی باد

تصویر ندارد

شکست محمد طلایی مقابل محمد تندروآغاز هفته کشتی بروجرد گرامی بادسال ۱۳۶۸تهرانمحمد تندرو کشتی گیر نوجوان بروجردی (قهرمان آسیا ) با دوبنده آبی پیروز مسابقه  مقابل محمد طلایی (قهرمان جهان و سرمربی تیم ملی کشتی ایران )سایت فرهاد داودوندی آغاز هفته ک…


معرفی استاد “ولی کوشکی”از مربیان فعال کشتی بروجرد

تصویر ندارد

معرفی استاد “ولی کوشکی”

 

 از مربیان فعال کشتی بروجرد

 


آغاز هفته “کشتی” بروجرد گرامی باد ”

 

(
۲۴ الی ۳۰ آبان ۱۳۹۸)

استاد ولی کوشکی متولد بروجرد به سال۱۳۵۸ در یکی از محله های حاشیه شهر به دنیا آمد وی نخست در…


معرفی استاد “ولی کوشکی”از مربیان فعال کشتی بروجرد

تصویر ندارد

معرفی استاد “ولی کوشکی”

 

 از مربیان فعال کشتی بروجرد

 


آغاز هفته “کشتی” بروجرد گرامی باد ”

 

(
۲۴ الی ۳۰ آبان ۱۳۹۸)

استاد ولی کوشکی متولد بروجرد به سال۱۳۵۸ در یکی از محله های حاشیه شهر به دنیا آمد وی نخست در…


گوگل یاهو!