افتخار آفرینان بروجردی ورزش ایران

تصویر ندارد

افتخار آفرینان بروجردی ورزش ایرانهمراه با دو چهره بین المللی و اخلاق مدار ورزش بروجردآقایان استاد عبداله باعزم (تنها داور بین المللی فوتبال لرستان) و کسری باقر پور (عضو تیم ملی دوچرخه‌سواری ایران)…


افتخار آفرینان بروجردی ورزش ایران

تصویر ندارد

افتخار آفرینان بروجردی ورزش ایرانهمراه با دو چهره بین المللی و اخلاق مدار ورزش بروجردآقایان استاد عبداله باعزم (تنها داور بین المللی فوتبال لرستان) و کسری باقر پور (عضو تیم ملی دوچرخه‌سواری ایران)…


افتخار آفرینان بروجردی ورزش ایران

تصویر ندارد

افتخار آفرینان بروجردی ورزش ایرانهمراه با دو چهره بین المللی و اخلاق مدار ورزش بروجردآقایان استاد عبداله باعزم (تنها داور بین المللی فوتبال لرستان) و کسری باقر پور (عضو تیم ملی دوچرخه‌سواری ایران)…


روز داروساز و داروسازی گرامی باد

تصویر ندارد

روز داروساز و داروسازی بر جمیع سروران گرامی ام فرخنده اثر باد!و اما دوستان !روز داروساز است و انصاف این است که یادی کنیم از جمیع کسانی که اگر چه داروساز نبودند اما؛روزی و روزگاری در نبود افراد متخصص و دانشگاه دیده؛بار خدمات دارویی را در این شهر نجیب…


روز داروساز و داروسازی گرامی باد

تصویر ندارد

روز داروساز و داروسازی بر جمیع سروران گرامی ام فرخنده اثر باد!و اما دوستان !روز داروساز است و انصاف این است که یادی کنیم از جمیع کسانی که اگر چه داروساز نبودند اما؛روزی و روزگاری در نبود افراد متخصص و دانشگاه دیده؛بار خدمات دارویی را در این شهر نجیب…


روز داروساز و داروسازی گرامی باد

تصویر ندارد

روز داروساز و داروسازی بر جمیع سروران گرامی ام فرخنده اثر باد!و اما دوستان !روز داروساز است و انصاف این است که یادی کنیم از جمیع کسانی که اگر چه داروساز نبودند اما؛روزی و روزگاری در نبود افراد متخصص و دانشگاه دیده؛بار خدمات دارویی را در این شهر نجیب…


گوگل یاهو!