دانلود برنامه دوم برای تست

تصویر ندارد

سلام بای


دانلود برنامه تست

تصویر ندارد

سلام اینجا میتونید فلان برنامه تست رو دانلود کنید


قاسم از بیمارستان مرخص شد

تصویر ندارد

قاسم از بیمارستان مرخص شدقاسم مردی که قرار بود دستش قطع شود با دو عمل جراحی موفق ظهر امروز از بیمارستان ۱۵خرداد تهران مرخص شدسپاس از شما خیرین عزیز سایت فرهاد داودوندی و همچنین مدیران محترم تعدادی از کانال های وزین و انساندوست تلگرامی بروجرد ک…


قاسم از بیمارستان مرخص شد

تصویر ندارد

قاسم از بیمارستان مرخص شدقاسم مردی که قرار بود دستش قطع شود با دو عمل جراحی موفق ظهر امروز از بیمارستان ۱۵خرداد تهران مرخص شدسپاس از شما خیرین عزیز سایت فرهاد داودوندی و همچنین مدیران محترم تعدادی از کانال های وزین و انساندوست تلگرامی بروجرد ک…


قاسم از بیمارستان مرخص شد

تصویر ندارد

قاسم از بیمارستان مرخص شدقاسم مردی که قرار بود دستش قطع شود با دو عمل جراحی موفق ظهر امروز از بیمارستان ۱۵خرداد تهران مرخص شدسپاس از شما خیرین عزیز سایت فرهاد داودوندی و همچنین مدیران محترم تعدادی از کانال های وزین و انساندوست تلگرامی بروجرد ک…


آشنایی با استاد زینب علامراد

تصویر ندارد

آشنایی با استاد “زینب علامراد ” استاد “زینب علامراد” متولد بروجرد می باشداین استاد فعال ورزشی بعنوان مربی و داور ملی، شرکت در مسابقات کشوری، بین المللی و جهانی بسیاری  را در کارنامه فعال  ورزشی خود داردآخرین حضور استاد زینب علا مراد…