اهدا ۴ جهیزیه در یک روز

تصویر ندارد

اهدا ۴ جهیزیه در یک روزبه مناسبت عید ولایت (عید غدیر خم)اهدا ۴ جهیزیه در یک روزجهیزیه های ۴۳ و ۴۴ و ۴۵ و ۴۶   اهدا ۴ سری جهیزیه  از کمک های خیرین عزیز سایت فرهاد داودوندی و مسجد سید بحرالعلوم به چهار نوعروس دیگر بروجردی…


اهدا ۴ جهیزیه در یک روز

تصویر ندارد

اهدا ۴ جهیزیه در یک روزبه مناسبت عید ولایت (عید غدیر خم)اهدا ۴ جهیزیه در یک روزجهیزیه های ۴۳ و ۴۴ و ۴۵ و ۴۶   اهدا ۴ سری جهیزیه  از کمک های خیرین عزیز سایت فرهاد داودوندی و مسجد سید بحرالعلوم به چهار نوعروس دیگر بروجردی…


اهدا ۴ جهیزیه در یک روز

تصویر ندارد

اهدا ۴ جهیزیه در یک روزبه مناسبت عید ولایت (عید غدیر خم)اهدا ۴ جهیزیه در یک روزجهیزیه های ۴۳ و ۴۴ و ۴۵ و ۴۶   اهدا ۴ سری جهیزیه  از کمک های خیرین عزیز سایت فرهاد داودوندی و مسجد سید بحرالعلوم به چهار نوعروس دیگر بروجردی…


هنرنمایی استاد محمد رضا پیرجانی

تصویر ندارد

طنین ساز هنرمندان بروجردی در تالار پر افتخار وحدت

 

هنرنمایی استاد محمد رضا پیرجانی

کنسرت حسین ضروری با همراهی ارکستر بزرگ و گروه کر آوای شفق مورخ ۲۶ مرداد ماه در
تالار وحدت به روی صحنه رفت.

این ارکستر که شامل بیش از ۱۲۰ نوازنده
و خوانن…


هنرنمایی استاد محمد رضا پیرجانی

تصویر ندارد

طنین ساز هنرمندان بروجردی در تالار پر افتخار وحدت

 

هنرنمایی استاد محمد رضا پیرجانی

کنسرت حسین ضروری با همراهی ارکستر بزرگ و گروه کر آوای شفق مورخ ۲۶ مرداد ماه در
تالار وحدت به روی صحنه رفت.

این ارکستر که شامل بیش از ۱۲۰ نوازنده
و خوانن…


هنرنمایی استاد محمد رضا پیرجانی

تصویر ندارد

طنین ساز هنرمندان بروجردی در تالار پر افتخار وحدت

 

هنرنمایی استاد محمد رضا پیرجانی

کنسرت حسین ضروری با همراهی ارکستر بزرگ و گروه کر آوای شفق مورخ ۲۶ مرداد ماه در
تالار وحدت به روی صحنه رفت.

این ارکستر که شامل بیش از ۱۲۰ نوازنده
و خوانن…


گوگل یاهو!