جهیزیه ۴۲

تصویر ندارد

جهیزیه ۴۲هم اکنون ساعت  2 ظهراهدا جهیزیه سری  42 خیرین عزیز سایت فرهاد داودوندی و مسجد سید بحرالعلوم به یک نوعروس  دیگر بروجردیمتن خبر بزودی در کانال فرهاد داودوندی…….


جهیزیه ۴۲

تصویر ندارد

جهیزیه ۴۲هم اکنون ساعت  2 ظهراهدا جهیزیه سری  42 خیرین عزیز سایت فرهاد داودوندی و مسجد سید بحرالعلوم به یک نوعروس  دیگر بروجردیمتن خبر بزودی در کانال فرهاد داودوندی…….


جهیزیه ۴۲

تصویر ندارد

جهیزیه ۴۲هم اکنون ساعت  2 ظهراهدا جهیزیه سری  42 خیرین عزیز سایت فرهاد داودوندی و مسجد سید بحرالعلوم به یک نوعروس  دیگر بروجردیمتن خبر بزودی در کانال فرهاد داودوندی…….


عباس نیکباف قهرمان بروجردی دهگانه ایران

تصویر ندارد

عباس نیکباف قهرمان بروجردی دهگانه ایرانبا کسب مدال طلای دهگانه عباس نیکباف، مدال نقره ۱۵۰۰ متر علی فهیمی و مدال برنز پرش ارتفاع سیاوش سلیمی سه ذونده موفق بروجردیتیم لرستان توانست در مجموع مقام هشتم مسابقات دو و میدانی ایران را به دست بیاورد…


عباس نیکباف قهرمان بروجردی دهگانه ایران

تصویر ندارد

عباس نیکباف قهرمان بروجردی دهگانه ایرانبا کسب مدال طلای دهگانه عباس نیکباف، مدال نقره ۱۵۰۰ متر علی فهیمی و مدال برنز پرش ارتفاع سیاوش سلیمی سه ذونده موفق بروجردیتیم لرستان توانست در مجموع مقام هشتم مسابقات دو و میدانی ایران را به دست بیاورد…


عباس نیکباف قهرمان بروجردی دهگانه ایران

تصویر ندارد

عباس نیکباف قهرمان بروجردی دهگانه ایرانبا کسب مدال طلای دهگانه عباس نیکباف، مدال نقره ۱۵۰۰ متر علی فهیمی و مدال برنز پرش ارتفاع سیاوش سلیمی سه ذونده موفق بروجردیتیم لرستان توانست در مجموع مقام هشتم مسابقات دو و میدانی ایران را به دست بیاورد…