‍ پیام استاد حسین فرکی سرمربی تیم فوتبال پیکان به مردم بروجرد

تصویر ندارد

‍ پیام استاد حسین فرکی سرمربی محترم تیم فوتبال پیکان به مردم شریف بروجردبنام حضرت دوستهموطنان خوب، مهربان، صمیمی و باصفای بروجردضمن عرض سلام، بدینوسیله جا دارد از طرف باشگاه فرهنگی ورزشی پیکان، کادر مدیریتی، کادر فنی، پزشکی، پشتیبانی و بازیکنان…


‍ پیام استاد حسین فرکی سرمربی تیم فوتبال پیکان به مردم بروجرد

تصویر ندارد

‍ پیام استاد حسین فرکی سرمربی محترم تیم فوتبال پیکان به مردم شریف بروجردبنام حضرت دوستهموطنان خوب، مهربان، صمیمی و باصفای بروجردضمن عرض سلام، بدینوسیله جا دارد از طرف باشگاه فرهنگی ورزشی پیکان، کادر مدیریتی، کادر فنی، پزشکی، پشتیبانی و بازیکنان…


” اُرگ ” آقا رضا خریداری شد

تصویر ندارد

” اُرگ ” آقا رضا خریداری شدروشندل است  و چندی قبل به  من گفت تنها آرزویش داشتن یک “اُرگ” استخیرین گرامی مان برای تهیه این ” اُرگ” سنگ تمام گذاشتند و بالاخره امشب این وسیله را برای آقا رضا تهیه کردماز جناب آقای “مهران کوچک” نیز بسیار سپاسگ…


” اُرگ ” آقا رضا خریداری شد

تصویر ندارد

” اُرگ ” آقا رضا خریداری شدروشندل است  و چندی قبل به  من گفت تنها آرزویش داشتن یک “اُرگ” استخیرین گرامی مان برای تهیه این ” اُرگ” سنگ تمام گذاشتند و بالاخره امشب این وسیله را برای آقا رضا تهیه کردماز جناب آقای “مهران کوچک” نیز بسیار سپاسگ…


” اُرگ ” آقا رضا خریداری شد

تصویر ندارد

” اُرگ ” آقا رضا خریداری شدروشندل است  و چندی قبل به  من گفت تنها آرزویش داشتن یک “اُرگ” استخیرین گرامی مان برای تهیه این ” اُرگ” سنگ تمام گذاشتند و بالاخره امشب این وسیله را برای آقا رضا تهیه کردماز جناب آقای “مهران کوچک” نیز بسیار سپاسگز…


‍ پیام استاد حسین فرکی سرمربی تیم فوتبال پیکان به مردم بروجرد

تصویر ندارد

‍ پیام استاد حسین فرکی سرمربی محترم تیم فوتبال پیکان به مردم شریف بروجردبنام حضرت دوستهموطنان خوب، مهربان، صمیمی و باصفای بروجردضمن عرض سلام، بدینوسیله جا دارد از طرف باشگاه فرهنگی ورزشی پیکان، کادر مدیریتی، کادر فنی، پزشکی، پشتیبانی و بازیکنان…