اهدا جهیزیه ( شماره ۳۶) به یک نوعروس بروجردی

تصویر ندارد

اهدا  جهیزیه ( شماره  36) به یک نوعروس بروجردیاز امروز ۱۶ تیر ۱۳۹۸ ساعت ۲ ظهر “”مرحله جدید”” اهدا جهیزیه به نوعروسان بروجردی توسط  کمکهای خیرین عزیز سایت فرهاد داودوندی و مسجد سید بحرالعلوم آغاز شد این جهیزیه که سی و ششمین سری ج…


اهدا جهیزیه ( شماره ۳۶) به یک نوعروس بروجردی

تصویر ندارد

اهدا  جهیزیه ( شماره  36) به یک نوعروس بروجردیاز امروز ۱۶ تیر ۱۳۹۸ ساعت ۲ ظهر “”مرحله جدید”” اهدا جهیزیه به نوعروسان بروجردی توسط  کمکهای خیرین عزیز سایت فرهاد داودوندی و مسجد سید بحرالعلوم آغاز شد این جهیزیه که سی و ششمین سری ج…


اهدا جهیزیه ( شماره ۳۶) به یک نوعروس بروجردی

تصویر ندارد

اهدا  جهیزیه ( شماره  36) به یک نوعروس بروجردیاز امروز ۱۶ تیر ۱۳۹۸ ساعت ۲ ظهر “”مرحله جدید”” اهدا جهیزیه به نوعروسان بروجردی توسط  کمکهای خیرین عزیز سایت فرهاد داودوندی و مسجد سید بحرالعلوم آغاز شد این جهیزیه که سی و ششمین سری ج…


ارتباط زنده فرهاد داودوندی با رادیو ایران

تصویر ندارد

ارتباط زنده فرهاد داودوندی با رادیو ایران در حالیکه رادیو سراسری ایران در زمینه های مختلف ورزشی، هنری و … بخصوص در رابطه با بروجرد امکان پخش زنده و مستقیم را برای اینجانب فرهاد داودوندی فراهم می کنداما در زادگاهم و حضور در رادیوی شهر خودم …..


ارتباط زنده فرهاد داودوندی با رادیو ایران

تصویر ندارد

ارتباط زنده فرهاد داودوندی با رادیو ایران در حالیکه رادیو سراسری ایران در زمینه های مختلف ورزشی، هنری و … بخصوص در رابطه با بروجرد امکان پخش زنده و مستقیم را برای اینجانب فرهاد داودوندی فراهم می کنداما در زادگاهم و حضور در رادیوی شهر خودم …..


ارتباط زنده فرهاد داودوندی با رادیو ایران

تصویر ندارد

( فایل صوتی )ارتباط زنده فرهاد داودوندی با رادیو ایران در حالیکه رادیو سراسری ایران در زمینه های مختلف ورزشی، هنری و … بخصوص در رابطه با بروجرد امکان پخش زنده و مستقیم را برای اینجانب فرهاد داودوندی فراهم می کنداما در زادگاهم و حضور در رادیوی…