بروجرد پایتخت جهیزیه نوعروسان لرستان

تصویر ندارد

بروجرد پایتخت تهیه جهیزیه برای نوعروسان مناطق سیل زده لرستان  بیش از ۲۰ سری جهیزیه دیگر تقدیم شدبه دنبال اهدا ۱۲ سری کامل جهیزیه به ۱۲ زوج سیل زده لرستانی  که چندی قبل انجام گرفتتوسط خیرین عزیز سایت فرهاد داودوندی و مسجد سید بحرالعلوم برو…


بروجرد پایتخت جهیزیه نوعروسان لرستان

تصویر ندارد

بروجرد پایتخت تهیه جهیزیه برای نوعروسان مناطق سیل زده لرستان  بیش از ۲۰ سری جهیزیه دیگر تقدیم شدبه دنبال اهدا ۱۲ سری کامل جهیزیه به ۱۲ زوج سیل زده لرستانی  که چندی قبل انجام گرفتتوسط خیرین عزیز سایت فرهاد داودوندی و مسجد سید بحرالعلوم برو…


بروجرد پایتخت جهیزیه نوعروسان لرستان

تصویر ندارد

بروجرد پایتخت تهیه جهیزیه برای نوعروسان مناطق سیل زده لرستان  بیش از ۲۰ سری جهیزیه دیگر تقدیم شدبه دنبال اهدا ۱۲ سری کامل جهیزیه به ۱۲ زوج سیل زده لرستانی  که چندی قبل انجام گرفتتوسط خیرین عزیز سایت فرهاد داودوندی و مسجد سید بحرالعلوم برو…


رونمایی از کتاب شعر (فریادهای نارس) مهناز بیرانوند

تصویر ندارد

رونمایی از کتاب شعر (فریادهای نارس) مهناز بیرانوند روز دوشنبه مورخه۹۸/۴/۱۰ در جلسه هفتگی شعر انجمن ادبی استاد مهرداد اوستا درسالن کنفرانس اداره ی فرهنگ و ارشاد اسلامی بروجرد از کتاب( فریادهای نارس )شعر و قطعه های ادبی بانو ،مهناز بیرانوند رونم…


رونمایی از کتاب شعر (فریادهای نارس) مهناز بیرانوند

تصویر ندارد

رونمایی از کتاب شعر (فریادهای نارس) مهناز بیرانوند روز دوشنبه مورخه۹۸/۴/۱۰ در جلسه هفتگی شعر انجمن ادبی استاد مهرداد اوستا درسالن کنفرانس اداره ی فرهنگ و ارشاد اسلامی بروجرد از کتاب( فریادهای نارس )شعر و قطعه های ادبی بانو ،مهناز بیرانوند رونم…


رونمایی از کتاب شعر (فریادهای نارس) مهناز بیرانوند

تصویر ندارد

رونمایی از کتاب شعر (فریادهای نارس) مهناز بیرانوند روز دوشنبه مورخه۹۸/۴/۱۰ در جلسه هفتگی شعر انجمن ادبی استاد مهرداد اوستا درسالن کنفرانس اداره ی فرهنگ و ارشاد اسلامی بروجرد از کتاب( فریادهای نارس )شعر و قطعه های ادبی بانو ،مهناز بیرانوند رونم…


گوگل یاهو!