تصاویری از آبشار گریت و آبشار بیشه

تصویر ندارد

تصاویری از آبشار گریت و آبشار بیشه همراه با گروه طبیعت گردی آسمان


تصاویری از آبشار گریت و آبشار بیشه

تصویر ندارد

تصاویری از آبشار گریت و آبشار بیشه همراه با گروه طبیعت گردی آسمان


تولد استاد ناصر پور

تصویر ندارد

۱۹ خرداد سالروز تولد استاد ناصر پور مردی که نامش با بسکتبال لرستان گره خورده استبه قلم:  فرهاد داودوندیهر گاه سخن از استاد “ناصر پور” به میان می آید ناخود آگاه  ورزش بسکتبال به ذهن خطور می کندسالیان سال است برادران ” پور” و خانواده های محت…


تولد استاد ناصر پور

تصویر ندارد

۱۹ خرداد سالروز تولد استاد ناصر پور مردی که نامش با بسکتبال لرستان گره خورده استبه قلم:  فرهاد داودوندیهر گاه سخن از استاد “ناصر پور” به میان می آید ناخود آگاه  ورزش بسکتبال به ذهن خطور می کندسالیان سال است برادران ” پور” و خانواده های محت…


اهدا پنکه به خانواده نیازمند

تصویر ندارد

اهدا پنکه به خانواده نیازمندپنکه پایه بلند پارس خزر اهدایی یک خانواده خیر از مشهد مقدس به سایت فرهاد داودوندیبه یک خانواده بسیار نیازمند بروجردی اهدا شدشادی روح درگذشتگان این خانواده خیر بخوانیم فاتحه با صلوات…


اهدا پنکه به خانواده نیازمند

تصویر ندارد

اهدا پنکه به خانواده نیازمندپنکه پایه بلند پارس خزر اهدایی یک خانواده خیر از مشهد مقدس به سایت فرهاد داودوندیبه یک خانواده بسیار نیازمند بروجردی اهدا شدشادی روح درگذشتگان این خانواده خیر بخوانیم فاتحه با صلوات…