آبشار و تنگه حشوید لرستان

تصویر ندارد

زیبایی های لرستان را باید دیدآبشار و تنگه حشوید لرستانتصاویری از  یک روز بیاد ماندنی  در دیدار از ” آبشار  و تنگه حشوید ” همراه با #اسکای_تیم باشگاه گردشگری آسمانسپاس از آقای محمد مهدی رحیمی مسوول محترم باشگاه گردشگری آسمان…


آبشار و تنگه حشوید لرستان

تصویر ندارد

زیبایی های لرستان را باید دیدآبشار و تنگه حشوید لرستانتصاویری از  یک روز بیاد ماندنی  در دیدار از ” آبشار  و تنگه حشوید ” همراه با #اسکای_تیم باشگاه گردشگری آسمانسپاس از آقای محمد مهدی رحیمی مسوول محترم باشگاه گردشگری آسمان…


بروجردی ها قهرمان والیبال آزاد اراک

تصویر ندارد

بروجردی ها قهرمان والیبال آزاد اراکتیم والیبال متشکل از تنی چند از بازیکنان بروجردی قهرمان مسابقات دسته جات آزاد اراک که یکی از مسابقات معتبر و سطح بالا با حضور بازیکنان ملی پوش و سوپر لیگ کشور می باشد شدندبازیکنان بروجردی ایستاده از راست:امیرحسین …


بروجردی ها قهرمان والیبال آزاد اراک

تصویر ندارد

بروجردی ها قهرمان والیبال آزاد اراکتیم والیبال متشکل از تنی چند از بازیکنان بروجردی قهرمان مسابقات دسته جات آزاد اراک که یکی از مسابقات معتبر و سطح بالا با حضور بازیکنان ملی پوش و سوپر لیگ کشور می باشد شدندبازیکنان بروجردی ایستاده از راست:امیرحسین …


بروجرد میزبان مسابقات انتخابی شطرنج بزرگسالان لرستان

تصویر ندارد

بروجرد میزبان مسابقات انتخابی شطرنج بزرگسالان لرستانرئیس هیات شطرنج بروجرد گفت: مسابقات انتخابی شطرنج بزرگسالان لرستان در تیر ماه در بروجرد برگزار خواهد شدآقای مهدی رحیمی طی گفتگویی با سایت فرهاد داودوندی گفت: با توجه به درخواست  هیات شطرنج بر…


بروجرد میزبان مسابقات انتخابی شطرنج بزرگسالان لرستان

تصویر ندارد

بروجرد میزبان مسابقات انتخابی شطرنج بزرگسالان لرستانرئیس هیات شطرنج بروجرد گفت: مسابقات انتخابی شطرنج بزرگسالان لرستان در تیر ماه در بروجرد برگزار خواهد شدآقای مهدی رحیمی طی گفتگویی با سایت فرهاد داودوندی گفت: با توجه به درخواست  هیات شطرنج بر…