یک بروجردی در تیم فوتبال بزرگسالان برزیل ایران

تصویر ندارد

یک بروجردی در تیم فوتبال بزرگسالان برزیل ایرانمحمد امیدی فرد( لُری) در تیم فوتبال بزرگسالان صنعت نفت آبادان محمد امیدی فرد (لری) متولد ٣/١/١٣٧۶ آغاز فوتبال: از تیم وحدت بروجرد به صورت جدی و حرفه ای شروع به تمرینات زیر نظر آقای مهران واقعی&nbs…


یک بروجردی در تیم فوتبال بزرگسالان برزیل ایران

تصویر ندارد

یک بروجردی در تیم فوتبال بزرگسالان برزیل ایرانمحمد امیدی فرد( لُری) در تیم فوتبال بزرگسالان صنعت نفت آبادان محمد امیدی فرد (لری) متولد ٣/١/١٣٧۶ آغاز فوتبال: از تیم وحدت بروجرد به صورت جدی و حرفه ای شروع به تمرینات زیر نظر آقای مهران واقعی&nbs…


کمک به کودک نیازمند مبتلا به ایدز

تصویر ندارد

کمک به کودک نیازمند مبتلا به ایدزدر ادامه کمک های قبلی، سومین سری از کمک های خیرین عزیز سایت فرهاد داودوندی به کودک نیازمند بی سرپرست مبتلا به بیماری ایدز ( شامل یک کیسه برنج، دو کیلو گوشت و ۳ عدد مرغ ) را  امشب در اختیار وی قرار دادیمتصویر این…


کمک به کودک نیازمند مبتلا به ایدز

تصویر ندارد

کمک به کودک نیازمند مبتلا به ایدزدر ادامه کمک های قبلی، سومین سری از کمک های خیرین عزیز سایت فرهاد داودوندی به کودک نیازمند بی سرپرست مبتلا به بیماری ایدز ( شامل یک کیسه برنج، دو کیلو گوشت و ۳ عدد مرغ ) را  امشب در اختیار وی قرار دادیمتصویر این…


مسابقه تیراندازی در بروجرد

تصویر ندارد

مسابقه تیراندازی در بروجرد

چهارشنبه۱۷بهمن۱۳۹۷مسابقه تیراندازی به میزبانی هییت تیراندازی شهرستان بروجردباحضوردوازده تیم برگزارگردیدکه ازبین تیمهای اداره توزیع برق.کانون اجا.کانون جهادوشهادت نیروهای مسلح شهرستان بروجرد.شهیدصیادشیرازی.شهیدشمسه بسیج.۲۴بع…


مسابقه تیراندازی در بروجرد

تصویر ندارد

مسابقه تیراندازی در بروجرد

چهارشنبه۱۷بهمن۱۳۹۷مسابقه تیراندازی به میزبانی هییت تیراندازی شهرستان بروجردباحضوردوازده تیم برگزارگردیدکه ازبین تیمهای اداره توزیع برق.کانون اجا.کانون جهادوشهادت نیروهای مسلح شهرستان بروجرد.شهیدصیادشیرازی.شهیدشمسه بسیج.۲۴بع…