مربی بی اخلاق به جایی نخواهد رسید

تصویر ندارد

مربی بی اخلاق، به جایی نخواهد رسیدبه قلم: فرهاد داودوندیبعضی مربیان ورزشی فکر می کنند دریافت حکم حضور در کلاس های دانش افزایی و یا شرکت صرف در کلاس های مربی گری به تنهایی کافیست تا به یک ورزشکار کلمه مربی اطلاق شود.سالها قبل دکتر اکرامی موسس باشگاه شاه…


مربی بی اخلاق به جایی نخواهد رسید

تصویر ندارد

مربی بی اخلاق، به جایی نخواهد رسیدبه قلم: فرهاد داودوندیبعضی مربیان ورزشی فکر می کنند دریافت حکم حضور در کلاس های دانش افزایی و یا شرکت صرف در کلاس های مربی گری به تنهایی کافیست تا به یک ورزشکار کلمه مربی اطلاق شود.سالها قبل دکتر اکرامی موسس باشگاه شاه…


مربی بی اخلاق به جایی نخواهد رسید

تصویر ندارد

مربی بی اخلاق، به جایی نخواهد رسیدبه قلم: فرهاد داودوندیبعضی مربیان ورزشی فکر می کنند دریافت حکم حضور در کلاس های دانش افزایی و یا شرکت صرف در کلاس های مربی گری به تنهایی کافیست تا به یک ورزشکار کلمه مربی اطلاق شود.سالها قبل دکتر اکرامی موسس باشگاه شاه…


هیئت دوچرخه سواری بروجرد به مناسبت دهه فجر برگزار کرد

تصویر ندارد

هیئت دوچرخه سواری بروجرد به مناسبت دهه فجر برگزار کرد برگزاری همایش و مسابقه دوچرخه سواری دانش آموزان  مدارس بروجرد پایه (نونهالان ونوجوانان وجوانان) جمعه ۱۹ بهمن ماه ساعت ۹ صبح


هیئت دوچرخه سواری بروجرد به مناسبت دهه فجر برگزار کرد

تصویر ندارد

هیئت دوچرخه سواری بروجرد به مناسبت دهه فجر برگزار کرد برگزاری همایش و مسابقه دوچرخه سواری دانش آموزان  مدارس بروجرد پایه (نونهالان ونوجوانان وجوانان) جمعه ۱۹ بهمن ماه ساعت ۹ صبح


هیئت دوچرخه سواری بروجرد به مناسبت دهه فجر برگزار کرد

تصویر ندارد

هیئت دوچرخه سواری بروجرد به مناسبت دهه فجر برگزار کرد برگزاری همایش و مسابقه دوچرخه سواری دانش آموزان  مدارس بروجرد پایه (نونهالان ونوجوانان وجوانان) جمعه ۱۹ بهمن ماه ساعت ۹ صبح