تیم جوانان وحدت بروجرد ۱ و جوانان آب منطقه ای کرمانشاه ۰

تصویر ندارد

تیم جوانان وحدت بروجرد ۱ جوانان آب منطقه ای کرمانشاه  ۰


تیم جوانان وحدت بروجرد ۱ و جوانان آب منطقه ای کرمانشاه ۰

تصویر ندارد

تیم جوانان وحدت بروجرد ۱ جوانان آب منطقه ای کرمانشاه  ۰


فرق بروجرد با بجنورد و بیرجند و بروجن

تصویر ندارد

فرق بروجرد با بجنورد و بیرجند و بروجنیک بار برای همیشه بخاطر بسپارید.بجنورد مرکز استان خراسان شمالیبیرجند مرکز استان خراسان جنوبیبروجرد واقع در استان لرستانبروجن واقع در استان چهار محال بختیاری…


فرق بروجرد با بجنورد و بیرجند و بروجن

تصویر ندارد

فرق بروجرد با بجنورد و بیرجند و بروجنیک بار برای همیشه بخاطر بسپارید.بجنورد مرکز استان خراسان شمالیبیرجند مرکز استان خراسان جنوبیبروجرد واقع در استان لرستانبروجن واقع در استان چهار محال بختیاری…


دو مربی کره ای جودو در راه بروجرد

تصویر ندارد

دو مربی کره ای “جودو” در راه بروجرد

حسین ساکی رئیس هیات جودو ، جوجیتسو و کوراش شهرستان بروجرد گفت: دو مربی خارجی در راستای طرح جامع استعداد یابی و پیکر سنجی در روزهای آینده وارد بروجرد می شوند.دو مربی کُره ای که از قهرمانان سابق جهان و اکنون مربی تی…


دو مربی کره ای جودو در راه بروجرد

تصویر ندارد

دو مربی کره ای “جودو” در راه بروجرد

حسین ساکی رئیس هیات جودو ، جوجیتسو و کوراش شهرستان بروجرد گفت: دو مربی خارجی در راستای طرح جامع استعداد یابی و پیکر سنجی در روزهای آینده وارد بروجرد می شوند.دو مربی کُره ای که از قهرمانان سابق جهان و اکنون مربی تی…