ویلچر شماره ( ۶۶ ) هم اهدا شد

تصویر ندارد

ویلچر شماره  ( 66 ) هم اهدا شدویلچر شماره  ( 66 ) هم اهدا شد  با حمایت موسسه خیریه حضرت ولیعصر “عج” (ویلچر شماره شصت و شش ) توسط سایت فرهاد داودوندی اهدا شدسپاس از مسوولین محترم موسسه خیریه حضرت ولیعصر “عج” و همچنین خیرین عزیز سایت ف…


ویلچر شماره ( ۶۶ ) هم اهدا شد

تصویر ندارد

ویلچر شماره  ( 66 ) هم اهدا شدویلچر شماره  ( 66 ) هم اهدا شد  با حمایت موسسه خیریه حضرت ولیعصر “عج” (ویلچر شماره شصت و شش ) توسط سایت فرهاد داودوندی اهدا شدسپاس از مسوولین محترم موسسه خیریه حضرت ولیعصر “عج” و همچنین خیرین عزیز سایت ف…


انشاء یک دختر دانش آموز

تصویر ندارد

انشاء یک دختر دانش آموزارسال انشای یک دختر …… دانش آموز برای فرهاد داودوندی بهترین روزهای عمر من وقتی بود که در کنار پدرم بودم( متاسفانه پدر این دختر خانم چندی قبل درگذشت) یادم می آید کوچک بودم  روزی در خیابان کفش های نویی در پای کودک…


انشاء یک دختر دانش آموز

تصویر ندارد

انشاء یک دختر دانش آموزارسال انشای یک دختر …… دانش آموز برای فرهاد داودوندی بهترین روزهای عمر من وقتی بود که در کنار پدرم بودم( متاسفانه پدر این دختر خانم چندی قبل درگذشت) یادم می آید کوچک بودم  روزی در خیابان کفش های نویی در پای کودک…


۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال کمک به مادر نیازمند و بیمار

تصویر ندارد

۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال کمک به مادر نیازمند و بیمارمادر است دیگر….پدر خانواده چند ماهی است فوت شده، مادر مانده  با ۵ فرزند کم سن و سال و قلب بیماری که چند روز قبل به تیغ جراحی سپرده شده و کوهی از بدهی….مادر است دیگر …. چشم و چراغ ۵ بچه اشاز طرف خ…


۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال کمک به مادر نیازمند و بیمار

تصویر ندارد

۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال کمک به مادر نیازمند و بیمارمادر است دیگر….پدر خانواده چند ماهی است فوت شده، مادر مانده  با ۵ فرزند کم سن و سال و قلب بیماری که چند روز قبل به تیغ جراحی سپرده شده و کوهی از بدهی….مادر است دیگر …. چشم و چراغ ۵ بچه اشاز طرف خ…