آشنایی با استاد حجت الله عالی منش

تصویر ندارد

آشنایی با استاد حجت الله عالی منش

 

* رزومه هنری *

 

استاد حجت الله عالی منش

 

تولد :  12 اردیبهشت ۱۳۳۱

 

زمینه فعالیت :  تآتر،  تلوزیون،  سینما

 

شروع فعالیت : شهریور ۱۳۶۰

 

عضویت : ت…


آشنایی با استاد حجت الله عالی منش

تصویر ندارد

آشنایی با استاد حجت الله عالی منش

 

* رزومه هنری *

 

استاد حجت الله عالی منش

 

تولد :  12 اردیبهشت ۱۳۳۱

 

زمینه فعالیت :  تآتر،  تلوزیون،  سینما

 

شروع فعالیت : شهریور ۱۳۶۰

 

عضویت : ت…