دیدار ” گروه دیدار با یاران ورزش بروجرد” با استاد حسین فهیمی

تصویر ندارد

دیدار ” گروه دیدار با یاران ورزش بروجرد” با استاد حسین فهیمی  دیدار ” گروه دیدار با یاران ورزش بروجرد” با استاد حسین فهیمی از بزرگان و پیشکسوتان بسیار خوش نام ورزش بروجرد و لرستانخبر  و تصاویر تکمیلی بزودی در سایت فرهاد داودوندی&…


دیدار ” گروه دیدار با یاران ورزش بروجرد” با استاد حسین فهیمی

تصویر ندارد

دیدار ” گروه دیدار با یاران ورزش بروجرد” با استاد حسین فهیمی  دیدار ” گروه دیدار با یاران ورزش بروجرد” با استاد حسین فهیمی از بزرگان و پیشکسوتان بسیار خوش نام ورزش بروجرد و لرستانخبر  و تصاویر تکمیلی بزودی در سایت فرهاد داودوندی&…


دیدار ” گروه دیدار با یاران ورزش بروجرد” با استاد حسین فهیمی

تصویر ندارد

دیدار ” گروه دیدار با یاران ورزش بروجرد” با استاد حسین فهیمی  دیدار ” گروه دیدار با یاران ورزش بروجرد” با استاد حسین فهیمی از بزرگان و پیشکسوتان بسیار خوش نام ورزش بروجرد و لرستانخبر  و تصاویر تکمیلی بزودی در سایت فرهاد داودوندی&…


کیهان ممیوند ۱۶۳ کیلوگرم یکضرب

تصویر ندارد

کیهان ممیوند ۱۶۳ کیلوگرم یکضرب ممیوند با مربیگری کیومرث مقدسی و با ثبت شش حرکت صحیح توانست پس از رضا بیرانوند دیگر وزنه بردار توانمند بروجرد مقام دوم دسته ی ۱۰۲ کیلوگرم لیگ برتر وزنه برداری کشور را کسب کندرکوردهای جهانی، بیرالوند  را صدرنشین …


کیهان ممیوند ۱۶۳ کیلوگرم یکضرب

تصویر ندارد

کیهان ممیوند ۱۶۳ کیلوگرم یکضرب ممیوند با مربیگری کیومرث مقدسی و با ثبت شش حرکت صحیح توانست پس از رضا بیرانوند دیگر وزنه بردار توانمند بروجرد مقام دوم دسته ی ۱۰۲ کیلوگرم لیگ برتر وزنه برداری کشور را کسب کندرکوردهای جهانی، بیرالوند  را صدرنشین …


کیهان ممیوند ۱۶۳ کیلوگرم یکضرب

تصویر ندارد

کیهان ممیوند ۱۶۳ کیلوگرم یکضرب ممیوند با مربیگری کیومرث مقدسی و با ثبت شش حرکت صحیح توانست پس از رضا بیرانوند دیگر وزنه بردار توانمند بروجرد مقام دوم دسته ی ۱۰۲ کیلوگرم لیگ برتر وزنه برداری کشور را کسب کندرکوردهای جهانی، بیرالوند  را صدرنشین …