آماده باش برای باران و سیلاب در بروجرد

تصویر ندارد

آماده باش برای باران و سیلاب در بروجردمدیران محترم دستگاه های اجرایی امدادی شهرستانشهرداران محترم ،  بخشداران محترم ، با سلام پس از حمد و سپاس به درگاه ایزد منان و شکر بیکران از بارش نعمت الهی در سطح شهرستان ، و با عنایت به ادامه و تداوم بارندگ…


آماده باش برای باران و سیلاب در بروجرد

تصویر ندارد

آماده باش برای باران و سیلاب در بروجردمدیران محترم دستگاه های اجرایی امدادی شهرستانشهرداران محترم ،  بخشداران محترم ، با سلام پس از حمد و سپاس به درگاه ایزد منان و شکر بیکران از بارش نعمت الهی در سطح شهرستان ، و با عنایت به ادامه و تداوم بارندگ…


آماده باش برای باران و سیلاب در بروجرد

تصویر ندارد

آماده باش برای باران و سیلاب در بروجردمدیران محترم دستگاه های اجرایی امدادی شهرستانشهرداران محترم ،  بخشداران محترم ، با سلام پس از حمد و سپاس به درگاه ایزد منان و شکر بیکران از بارش نعمت الهی در سطح شهرستان ، و با عنایت به ادامه و تداوم بارندگ…


کمک به جوان دچار سوختگی

تصویر ندارد

کمک ها به مرز ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیدکمک ها به مرز ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیدکمک های مالی خیرین عزیز برای عمل جراحی آقا مهدی به مرز ( ۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ) پنج میلیون و پانصد هزار تومان  رسید(کمک به آقا مهدی، جوانی که دچار سوختگی شدید است …


کمک به جوان دچار سوختگی

تصویر ندارد

کمک ها به مرز ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیدکمک ها به مرز ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیدکمک های مالی خیرین عزیز برای عمل جراحی آقا مهدی به مرز ( ۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ) پنج میلیون و پانصد هزار تومان  رسید(کمک به آقا مهدی، جوانی که دچار سوختگی شدید است …


کمک به جوان دچار سوختگی

تصویر ندارد

کمک ها به مرز ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیدکمک ها به مرز ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیدکمک های مالی خیرین عزیز برای عمل جراحی آقا مهدی به مرز ( ۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ) پنج میلیون و پانصد هزار تومان  رسید(کمک به آقا مهدی، جوانی که دچار سوختگی شدید است …