استقبال از استاد حمید آسیابی قهرمان بروجردی پیشکسوتان دو و میدانی آسیا

تصویر ندارد

استقبال از استاد حمید آسیابی قهرمان بروجردی پیشکسوتان دو و میدانی آسیا


استقبال از استاد حمید آسیابی قهرمان بروجردی پیشکسوتان دو و میدانی آسیا

تصویر ندارد

استقبال از استاد حمید آسیابی قهرمان بروجردی پیشکسوتان دو و میدانی آسیا


استقبال از استاد حمید آسیابی قهرمان بروجردی پیشکسوتان دو و میدانی آسیا

تصویر ندارد

استقبال از استاد حمید آسیابی قهرمان بروجردی پیشکسوتان دو و میدانی آسیا


خانم اکرم روشنکار قهرمان دو و میدانی دختران آموزشگاه های بروجرد در سال ۱۳۴۳

تصویر ندارد

خانم اکرم روشنکارقهرمان دو و میدانی دختران آموزشگاه های بروجرد در سال ۱۳۴۳به قلم: فرهاد داودوندی- بروجرد:خانم اکرم روشنکار متولد سال ۱۳۳۰ بروجرد می باشدوی در سال ۱۳۴۳ و زمانی که کلاس ششم ابتدایی مدرسه مولوی بوده موفق می شود با مربیگری آقای داودی معلم…


خانم اکرم روشنکار قهرمان دو و میدانی دختران آموزشگاه های بروجرد در سال ۱۳۴۳

تصویر ندارد

خانم اکرم روشنکارقهرمان دو و میدانی دختران آموزشگاه های بروجرد در سال ۱۳۴۳به قلم: فرهاد داودوندی- بروجرد:خانم اکرم روشنکار متولد سال ۱۳۳۰ بروجرد می باشدوی در سال ۱۳۴۳ و زمانی که کلاس ششم ابتدایی مدرسه مولوی بوده موفق می شود با مربیگری آقای داودی معلم…


سرمایه‌گذاری ۱۹۸ میلیارد دلاری چین در توسعه شهرک‌های حاشیه‌ای

تصویر ندارد

وزارت مسکن چین روز دوشنبه اعلام کرد که سرمایه‌گذاری این کشور در پروژه عظیم توسعه مجدد شهرک‌های حاشیه‌نشینی، در ۳ ربع اول امسال، به ۱.۳۷ تریلیون یوآن (۱۹۷.۶۴ میلیارد دلار) رسیده است….